other

Timeri i teleportacija

#Cijeli kod napisan unutar playera. Slika: https://i.imgur.com/3nnKBH6.png

#Piše se izvan funckija
#TIMER

var timer=null           #Incijalizacija samog timera i njegovo postavljanje na NULL
var teleport_delay=1        #Incijalizacija trajanje timera. U ovome slučaju jedan
var can_teleport=true        #Incijalizacija ograničenja

func _ready():           #Incijalizacija funckije timera
	timer=Timer.new()        #Povezivanje varijable "timer" s Timer (ugrađenom Godot funkcijom)
	timer.set_one_shot(true)    #Ako je istina timer se zaustavlja kad dođe do 0. Ako je false unda se samo restartira. U ovom slučaju ručno ćemo postaviti timer
	timer.set_wait_time(teleport_delay)             #Postavljanje vremena koje je potrebno da timer istekne
	timer.connect("timeout", self, "on_timeout_complete")    #HELP needed. Povezuje timer s nečim. Timeout je početak, self je objekt kojeg povezuje, on_timeout_complete je krajnja poveznica
	add_child(timer)        #Mislin da ovo trenutnom objektu (player) tek sad daje objekt timer kojeg smo prije definirali.
	
func on_timeout_complete():     #Incijalizacija funckija koja treba za timer.connect
	can_teleport=true        #Omogućivanje teleportacije
	
	
	#Pisano unutar func _physics_process(delta):
	#TELEPORT
	
	if Input.is_key_pressed(KEY_ALT) && can_teleport:               #Provjera je li pritisnuta tipka alt i je li can_teleport TRUE
		var teleportPoint=to_global(get_node("Teleport").translation)       #Dohvaćanje globalne lokacije teleport node
		translation = teleportPoint                        #Pošto pišemo u playeru ovo je zapravo player.translation ili ti ga lokacija playera. stavljamo lokaciju teleport pointa u varijablu koju ćemo kasnije referencirati
		can_teleport=false                            #Postavljamo can_teleport FALSE, jer inače bi se moglo neograničeno teleportirat
		timer.start()                               #Započinje timer. Kad timer istekne can_teleport postaje TRUE i moguća je ponovna teleportacija
Was this helpful?